Fecale incontinentie

Introductie van “Simply Better Sense™ bij faecaal management

BIJDRAGEN AAN MINDER COMPLICATIES EN KOSTENBESPARINGEN

Door Flexi-Seal™ FMS op te nemen in uw zorgprotocol kunt u eraan bijdragen complicaties als gevolg van blootstelling aan fecaliën en de daaraan gerelateerde hoge kosten terug te dringen.  Een belangrijk gegeven daarbij is dat de vaak niet-vergoede kosten van complicaties, zoals decubitus en nosocomiale infecties, aanzienlijk hoger kunnen uitpakken dan de extra kosten van verbruiksproducten. 1,2

FLEXI-SEAL™ FMS – HET MEEST GEBRUIKTE FECALIËN OPVANGSYSTEEM 3

Voor patiënten

  • Ontworpen om het risico van huidverweking en infectieverspreiding te verlagen.
  • Effectievere omgang met fecale incontinentie verhoogt het comfort en de waardigheid van de patiënt.*4
  • Ontworpen om onaangename geur tegen te gaan.

Voor zorgverleners

  •  Ontworpen om het risico van huidverweking en het ontstaan van decubitus te verlagen.5
  •  Ontworpen om fecaliën – die C. difficile en andere mogelijk pathogene bacteriën kunnen bevatten – op effectieve wijze op te vangen.
  • Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen (zie bijsluiter voor volledige gebruiksinstructies).

Voor managers van IC-afdelingen

  • Ontworpen om het risico van huidverweking en infectieverspreiding te verlagen en zo verlenging van de ziekenhuisopname en hogere behandelingskosten te voorkomen.1,2,6
  • Effectievere omgang met fecale incontinentie kan de mortaliteit en morbiditeit helpen verlagen.*4
  • Flexi-Seal™ FMS kan arbeids- en materiaalkosten besparen.7

*Vergeleken met traditionele middelen en methoden voor fecale incontinentie

Om deze website optimaal te laten werken, zijn cookies nodig. U kunt het gebruik van cookies zelf beheren door de instructies te volgen in ‘Cookies blokkeren en vermijden’.

VM0339