Fecale incontinentie

Nosocomiale infectie - Een steeds groter wordend probleem

 

Sluit C. difficile in, voordat het problemen oplevert 
Flexi-Seal® FMS

Het gesloten systeem Flexi-Seal™ FMS is ontworpen om de verspreiding van infecties tot een minimum te beperken doordat infectueuze vloeistoffen/half vloeibare ontlasting effectief worden opgevangen.
Bij in-vitro-onderzoek is bewezen dat Flexi-Seal™ FMS de verspreiding van C. difficile vermindert.1 Het gesloten systeem kan helpen om besmetting van de omgeving met andere mogelijke pathogene bacteriën – zoals ESBL-vormende (extended-spectrum bèta-lactamase) bacteriën en methicillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) – te verminderen

BIJDRAGEN AAN MINDER COMPLICATIES OM KOSTEN TE BESPAREN

Nosocomiale infecties zijn een veel voorkomende complicatie bij ziekenhuisverblijf en houden verband met hogere morbiditeits- en mortaliteitscijfers. 2 Deze infecties leiden tot langduriger ziekenhuisopnames en een hogere therapeutische en diagnostische vraag, en daarmee ook hogere kosten. 3,4

  • Infectiegerelateerde kosten kunnen oplopen tot meer dan USD 13.675 per geval5
  • Verlengt de duur van ziekenhuisopnames met 3,6 dagen per patiënt6
  • Tot 20% van de opgenomen patiënten kunnen geïnfecteerd raken met C. difficile, waardoor de opnameduur aanzienlijk kan oplopen6

Om deze website optimaal te laten werken, zijn cookies nodig. U kunt het gebruik van cookies zelf beheren door de instructies te volgen in ‘Cookies blokkeren en vermijden’.

VM0339