AbViser® AutoValve®

Monitoren intra-abdominale druk

Volgens de aanbevelingen van de WSACS – the Abdominal Compartment Society moeten patiënten bij opname op een IC‑afdeling en in geval van nieuw ontstaan of progressief orgaanfalen worden gecontroleerd op IAH/ACS-risicofactoren. De WSACS heeft algemeen aanvaarde definities opgesteld en deelt kennis over diagnose, zorgverlening en behandeling van IAH en ACS.

Bron: http://archive.wsacs.org/consensus.php

Door de op de WSACS-richtlijnen gebaseerde protocollen toe te passen, kunnen artsen de IAP bij risicopatiënten monitoren en zo nodig ingrijpen om het zorgresultaat te verbeteren. 1, 2, 3

Aangetoond is dat de zorgverlening aan patiënten op basis van een algoritme met zowel operatieve als niet-operatieve ingrepen de overleving van patiënten verbetert en tegelijk de duur van opnames op IC-afdelingen en in ziekenhuizen verkort.4

De gevaarlijke progressie van intra-abdominale hypertensie

 

Bij patiënten die worden gereanimeerd, met name in geval van systemische ontstekingen, 'lekt' er intravasculaire vloeistof weg naar de weefsels. In de buikholte kunnen zich grote hoeveelheden van deze vloeistof ophopen, hetzij als vrije vloeistof hetzij als interstitieel oedeem. Naarmate er meer van deze vloeistof bijkomt, loopt de druk in de buikholte op.5 Wanneer de intra-abdominale druk (IAP) boven de 12 mmHg komt, spreekt men van intra-abdominale hypertensie (IAH)1, een syndroom dat wordt geconstateerd bij maar liefst 30-50% van alle patiënten die in kritieke toestand verkeren.5,6* Indien IAH onopgemerkt blijft, kan het uitmonden in meervoudige orgaanuitval, abdominaal-compartimentsyndroom en overlijden.

Helaas kan IAH niet worden vastgesteld via een lichamelijk onderzoek7 en daarom is het voor effectieve constatering en behandeling van IAH noodzakelijk om bij alle patiënten met een risico op IAH hun IAP te monitoren. Een veel gebruikte methode om de IAP te meten is via transductie van de blaasdruk met behulp van een Foley-katheter.

Om deze website optimaal te laten werken, zijn cookies nodig. U kunt het gebruik van cookies zelf beheren door de instructies te volgen in ‘Cookies blokkeren en vermijden’.

VM0339