Uno Safety Plus-urinemeter

Educatie en ondersteuning

Een in-vitro-onderzoek waarin producten werden vergeleken, werden bij de monsterafname na zeven dagen alleen bij de urinemeter UnoMeter™ Safeti™ Plus geen bacteriën aangetroffen op de aansluiting tussen de meter en de zak.1

In dit onderzoek werden de hulpmiddelen Bard™, Kendall™ en UnoMeter™ vergeleken ten aanzien van de preventie van de migratie van Proteus mirabilis in een gesimuleerd blaasmodelsysteem. Na twee, vier en zeven dagen werden op acht locaties binnen het model monsters afgenomen. *1

Samenvatting resultaten in-vitro onderzoek*1

  • In de urinemeter UnoMeter™ Safeti™ Plus bleven bacteriën in de opvangzak; er was geen sprake van migratie naar de meetkamer of de katheter.
  • In zowel de Bard™ als de Kendall™ werden bacteriën aangetroffen in de meetkamer.
  • Het in-vitro-onderzoek toont aan dat in de hulpmiddelen Bard™ en Kendall™ een sterkere bacteriegroei optreedt.
  • Bij de Bard en Kendall werd bacteriegroei geconstateerd in alle vier de monsters op de monsternamelocatie na zeven dagen.

*Zoals aangetoond in-vitro

Vragen? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Mediq Medeco, telefoon: 0800- 022 82 82
of ConvaTec Nederland, telefoon: 0348-43 69 41

Om deze website optimaal te laten werken, zijn cookies nodig. U kunt het gebruik van cookies zelf beheren door de instructies te volgen in ‘Cookies blokkeren en vermijden’.

VM0339